Blog

Kan vi ikke slutte med symbolske endringer og fokusere på pasientene?

Tidligere denne uka var vi på mestringshusene som er en av disse berømte HELFO aktørene. Det er nå fire måneder siden vi i brukerorganisasjonene meldte bekymring knyttet til nedleggingen av fritt behandlingsvalg (HELFO) i et møte med helseministeren. Vi etterlyste hvordan man skal fylle gapet som oppstår når 500 døgnplasser forsvinner. Bare i Helse sør…

«Må dessverre droppe Arendalsuka»

Jeg har fått mange forespørsler om jeg skal til Arendalsuka i år. På grunn av jobb er det naturlig at jeg er der. Imidlertid har jeg prioritert det bort og har sagt at det handler om allerede inngåtte avtaler, men sannheten er at jeg kan ikke i år. Det blir for risikabelt og er for…

Søndag og grublerier om rus, psykisk helse, og opptrappingsplaner

I sykehustalen 2022 sa vår nye helseminister: «Regjeringen … jobber nå med å utarbeide en opptrappingsplan for psykisk helse og en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet». Dette har skapt noen grublerier fra meg som brukerrepresentant, pasient og fagperson. Jeg velger derfor å skrive en personlig tekst knyttet til pasientrollen jeg har hatt de siste årene.…

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the…

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the…

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the…


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggere liker dette: